شعر امروز،قرین شعور است

شعر امروز،قرین شعور است

علی اکبر مرادیان گروسی: ادبیات پس از انقلاب اسلامی ایران، تفکر نوینی را معرفی‌می‌کند و شعر شاعران این عصر، قرین شور و شعور است. ؛