مسئول کتابخانه سیار قاصدک رشت: مدیران در صنعت بیمه دید فرهنگی ندارند

مسئول کتابخانه سیار قاصدک رشت: مدیران در صنعت بیمه دید فرهنگی ندارند

 به گزارش پویشگران گیل : هدف کتابخانه‌های سیار،چون سایر کتابخانه‌ها،ارائه خدمت به مراجعان و انتقال اطلاعات است.کتابخانه‌های سیار به مجموعه متحرکی از کتاب یا سایر منابع گفته میشود که بیرون از چاردیواری کتابخانه متعارف به دست کتابخوان میرسد و به مناطقی کتاب می‌رساند که ساکنانش از دسترسی به کتابخانه‌هایی با ساختمان و تجهیزات لازم محروم هستند.