مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی گیلان؛ توت فرنگی در سی‌دشت قدمت تاریخی دارد

مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی گیلان؛ توت فرنگی در سی‌دشت قدمت تاریخی دارد

به گزارش پویشگران گیل: هفتمین جشنواره توت فرنگی به شکرانه برداشت این محصول از مزارع گیلان با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و ورزشی در روستای سی‌دشت رودبار برگزار شد. دکتر ولی جهانی با حضور در روستای گردشگری سی دشت که با همراهی فرماندار شهرستان رودبار و جمعی از مسئولان شهرستان انجام شد،اظهار کرد:جشنواره توت‌فرنگی سی‌دشت