اقتصاد و فرهنگ دو رکن اساسی تحقق جوانی جمعیت است

اقتصاد و فرهنگ دو رکن اساسی تحقق جوانی جمعیت است

به گزارش پویشگران گیل: دکتر محمود عاطف‌راد مدیرکل بیمه سلامت گیلان به مناسبت هفته ملی جوانی جمعیت در نشست با سمن‌ها اظهار داشت: هفته ملی جوانی جمعیت فرصتی برای مرور چالش‌های جمعیتی و همچنین وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط به این امر است. مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: اقتصاد و فرهنگ دو رکن اساسی تحقق