مدیرکل شیلات گیلان اعلام کرد؛ حضور پررنگ شیلات گیلان در همایش ملی خاویار ایران

مدیرکل شیلات گیلان اعلام کرد؛ حضور پررنگ شیلات گیلان در همایش ملی خاویار ایران

به گزارش پویشگران گیل: مدیرکل شیلات گیلان گفت: بر اساس برنامه ریزی و زمان سنجی، شرکت‌های تولید کننده خاویار پرورشی گیلان با آمادگی کامل و قدرتمند در همایش ملی خاویار ایران شرکت خواهند کرد. کوروش خلیلی اظهار کرد: گیلان ظرفیت‌های اقتصادی دریا پایه خوبی دارد و در حوزه تولیدات شیلاتی هم حرف زیادی برای گفتن