توجه به پسکرانه بنادر کشور موجب رشد اقتصادی

توجه به پسکرانه بنادر کشور موجب رشد اقتصادی

در دیدار مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان با دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی ایران مطرح شد؛ توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی کشور با احداث مرکز ساخت و تعمیرات انواع شناورها در مجتمع بندری انزلی؛