تماس با ما

صاحب امتیاز و مدیر مسئول سایت پویشگران گیل: معصومه نیک کار چنیجانی 

سردبیر: معصومه نیک کار چنیجانی
دارای شماره ۷۶۹۸۹ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
زمینه انتشار: اجتماعی، فرهنگی

Te-Fax : 013-33340959

در روند پرشتاب توسعه جهانی ،تکنولوژی ارتباطی با سرعتی غیرقابل تصور پیشرفت نموده و چهره جهان را دگرگون کرده است.گستره و ژرفای این دگرگونی به حدی است که جامعه نوینی درحال پیدایش و شکل گیری و دوره جدیدی در حیات بشر آغاز شده است. عنصر شاخص و تأثیرگذار بر این روند تحول و دگرگونی،تکنولوژی است که در عرصه رسانه‌ها،هر روز جلوه تازه‌تر و بدیع‌تر پیدا می‌کند.رسانه‌ها ،وسیله انتقال پیام و اطلاعاتند و به کمک تکنولوژی،تمام سطوح اجتماعی را در همه سرزمین‌ها،تحت سیطره قرار می‌دهند.
برخلاف گذشته، تکنولوژی ارتباطات صرفاً در اختیار متخصصین نیست و در زندگی روزمره مردم معمولی و در زمره نیازهای اساسی در آمده است.
تکنولوژی ارتباطی این امکان را فراهم کرده است که انسانها بدون واسطه دیگران با یکدیگر سخن بگویند ، ارتباط برقرار کنند، از افکار و دیدگاههای هم مطلع شوند و بر یکدیگر تأثیر بگذارند. همین قدرت جادویی رسانه‌های نوین است که آن را به یک سلاح مؤثر بدل کرده است.سلاحی که می‌تواند با هدف تثبیت و گسترش سلطه به کار گرفته می‌شود و یا با ارائه ساختار فرهنگ‌های ملی و بومی مروجی جدید در پندار و کردار انسان‌ها باشد.
با رسانه پویشگران گیل در کنارتان خواهیم بود تا با تاسی از فرهنگ غنی اسلامی برای ایرانی آباد قلم بزنیم.رسانه ای که شعار قلم برای توسعه فردا را ملاک عمل دارد و اعتماد مخاطب را برای مانایی.
باشد تا در کنارتان جاودانگی اندیشه نیک را رقم بزنیم.​​​​​​​