فرمانده مرزبانی استان گیلان:تمرکز ما بر ترانزیت دریایی در منطقه است

فرمانده مرزبانی استان گیلان:تمرکز ما بر ترانزیت دریایی در منطقه است

با کاهش تراز آب دریای خزر فعالیت های صید و صیادی، زیست بوم ها و اکولوژی منطقه با توجه به شوری آب این دریاچه با مخاطراتی همراه خواهد شد که با توجه به تجربه دریاچه ارومیه باید در این زمینه راهکار اساسی از سوی کشورهای مشترک المنافع در این دریا در دستور کار قرار گیرد.؛