رئیس اداره فرش صمت گیلان:اعزام دو دانش آموز گیلانی به المپیاد ملی فرش

رئیس اداره فرش صمت گیلان:اعزام دو دانش آموز گیلانی به المپیاد ملی فرش

به گزارش پویشگران گیل: رئیس اداره فرش اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان گیلان از اعزام دو دانش آموز گیلانی به المپیاد ملی فرش خبر داد. صفیه رجبی با بیان اینکه این دو دانش آموز توسط اداره فرش صمت و اداره کل آموزش و پرورش انتخاب شدند،افزود: با حمایت مرکز ملی فرش ایران در