فرزند آیت الله بهجت: امر به معروف ما فقط به چندتا مو محدود شده است

فرزند آیت الله بهجت: امر به معروف ما فقط به چندتا مو محدود شده است

به گزارش پویشگران گیل: فرزند آیت الله بهجت به جماران گفت: ما با چه زبانی صحبت کرده ایم که برعکس، بی‌حجابی ترویج شده؟! تبلیغ با زبان و روش غیرمطلوب، که خودِ امربه معروف با زبان منکر است می‌کنیم؟!اجنبی که همیشه علیه اسلام تبلیغ می‌کند، اما ما چه حرکتی انجام دادیم و می‌دهیم که مردم را