حمایت ۳۳ هزار و ۴۸۰ نیکوکار از فرزندان ایتام و محسنین در استان گیلان 

حمایت ۳۳ هزار و ۴۸۰ نیکوکار از فرزندان ایتام و محسنین در استان گیلان 

به گزارش پویشگران گیل: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان خبر داد: ۳۳ هزار و ۴۸۰ حامی نیکوکار از فرزندان ایتام و مشمولین طرح محسنین در استان گیلان حمایت می کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، دکتر عباس اهرابی، همراهی خیّرین و نیکوکاران را مایه دلگرمی دانست و تصریح کرد: هم اکنون سه