برگزاری مسابقه کشتی گیله مردی میان گیلان و مازندران در شهر کلاچای

برگزاری مسابقه کشتی گیله مردی میان گیلان و مازندران در شهر کلاچای

به گزارش پویشگران گیل: مهدی رشاد در دیدار با فردین معصومی رئیس انجمن کشتی گیله مردی گفت: شهرداری کلاچای این افتخار را دارد که میزبان مسابقه کشتی گیله مردی بین گیلان و مازندران باشد. شهردار کلاچای از میزبانی این شهر برای برگزاری مسابقه کشتی گیله مردی بین پهلوانان کشتی گیله مردی استان‌های گیلان و مازندران