فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد: کسب رتبه اول کشفیات سلاح و مهمات از سوی یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد: کسب رتبه اول کشفیات سلاح و مهمات از سوی یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست

در ایام تعطیلات نوروزی که بسیاری از مردم در تعطیلات بودند، محیطبانان جان بر کف ما با حضور در پاسگاه‌های محیطبانی با آمادگی بسیار خوب، عملکرد مطلوبی داشتند؛