بررسی مجتمع بندری انزلی در ۴ شاخص کلان و ۱۱۱ شاخص اصلی HSE

بررسی مجتمع بندری انزلی در ۴ شاخص کلان و ۱۱۱ شاخص اصلی HSE

به گزارش پویشگران گیل: مجتمع بندری انزلی در فرآیند ارزیابی شاخص‌های عملکردی HSE و ایمنی حریق در ۴ شاخص کلان و ۱۱۱ شاخص اصلی HSE مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، چهارشنبه ۳ خرداد ماه نشست ارزیابی سالانه شاخص‌های عملکردی HSE برای مجتمع بندری انزلی در