عرضه بنزین در آستارا رکورد زد

عرضه بنزین در آستارا رکورد زد

ثبت تردد خودرو در نخستین شبانه‌روز سال جدید در محور آستارا به اردبیل را هشت هزار و ۹۳۵ دستگاه و در محور تالش به آستارا ۹ هزار و ۱۳۹ دستگاه اعلام شد.؛