ساعت فعالیت مراکز انتقال خون گیلان برای ماه رمضان اعلام شد

ساعت فعالیت مراکز انتقال خون گیلان برای ماه رمضان اعلام شد

حداقل سن ۱۸ سال تمام و حداکثر ۶۵ سال "اهداکنندگان مستمر تا ٧٠ سال" ، حداقل وزن ۵۰ کیلوگرم، فواصل اهدا خون هر هشت هفته یکبار مشروط به آنکه تعداد دفعات آن در طول یکسال برای آقایان از چهار بار و برای خانم ها از سه بار تجاوز نکند، از شرایط اهدای خون است.؛