قصربازی رشت میزبان اعضای کودک کتابخانه‌های عمومی

قصربازی رشت میزبان اعضای کودک کتابخانه‌های عمومی

به گزارش پویشگران گیل: جمعی از اعضای کتابخانه‌های عمومی شهرستان رشت در ویژه برنامه ای به میزبانی قصربازی رشت، هفته اهدای خون را با شاهنامه خوانی و اجرای برنامه های فرهنگی سپری کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، ویژه برنامه فرهنگی شاهنمامه خوانی کودکان با حضور پوریا قویدل، رئیس