پرداخت افزون بر 2500 میلیارد تومان تعهدات ماهانه به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران

پرداخت افزون بر 2500 میلیارد تومان تعهدات ماهانه به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران

در سالجاری ماهانه بیش از 1900 میلیارد تومان انواع مستمری توسط تامین اجتماعی استان گیلان پرداخت می‌شود که با احتساب مقرری بیمه بیکاری ، انواع غرامتها و کمک هزینه‌ها و پوشش‌های درمانی این رقم به دو هزار و پانصد میلیارد تومان می‌رسد.؛