سه شنبه 28 خرداد 1398

کارگاههای آموزشی گقتمان سازی بیمه و تامین اجتماعی برای دانشجویان دانشگاههای گیلان برگزار می‌شود

پویشگران گیل: در ادامه برنامه های فرهنگی سازمان تامین اجتماعی ، کارگاههای آموزشی گقتمان بیمه و تامین اجتماعی در دانشگاهها تشکیل میگردد.
جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اعلام این خبر، اظهار داشت: رویکرد فرهنگی آموزشی و توسعه و ترویج گفتمان بیمه و تامین اجتماعی و اشاعه و ترویج مصادیق و مفاهیم آن، یکی از راهکارهایی است که در سالهای اخیر بعنوان زیربنا و شاکله فعالیتهای حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان در دستور کار این مجموعه قرار گرفته است.
ایشان با بیان اینکه، دردنیای امروز آشنایی با قوانین و مقررات و سازمانهای بزرگ همچون تامین اجتماعی بمنزله یک ضرورت برای احاد جامعه تلقی می‌گردد افزود: در کنار برنامه هایی همچون بازدیدهای دانش آموزی از شعب تابعه برای تحقق این مهم، دانشجویان بعنوان یکی دیگر از اقشار شاخص علمی که نسل آتی کارآفرینان و مدیران را تشکیل میدهند هدف این طرح می‌باشند.
مدیرکل تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت : این حرکت آموزشی فرهنگی در قالب گفتمان سازی با مبادی علمی دانشگاهی کشور با همکاری موسسه عالی پژوهش و معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی انجام گردیده و با توجه به پیشرو بودن استان گیلان در امور علمی بعنوان یکی از چهار استان اول مجری این برنامه انتخاب گردیده است.
حق پرست خاطر نشان ساخت: مکاتباتی با دانشگاههای گیلان ، علوم پزشکی و آزاد اسلامی استان انجام شده و در صدد هستیم طی ماه آتی بتوانیم با حضور پر نشاط دانشجویان و اساتید دانشگاهی این کارگاه آموزشی را برگزار نمائیم.
بسط و گسترش مسئولیت های اجتماعی، تنویر افکار و افزایش آگاهی های عمومی از بیمه و تامین اجتماعی و نقش و کارکرد آن در زندگی و جامعه مهمترین اهداف این طرح می‌باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir