چهارشنبه 30 مرداد 1398

با مدیریت فعلی روابط عمومی استانداری گیلان نباید انتظار زیادی داشته باشیم
 من بعد در هیچ یک از برنامه های استانداری شرکت نخواهیم کرد

پویشگران گیل: مدیرمسئول خبرگزاری تابناک استان در واکنش به عدم دعوت برخی از رسانه های ارزشی گیلان به نشست خبری با رئیس جمهور در رشت اظهار کرد: با مدیریت فعلی روابط عمومی استانداری گیلان نباید انتظار زیادی داشت.
سید رحمان موسوی تصریح کرد: قبل از تعریف رسانه باید توجه کنیم که ارتباط نه تنها یکی از عناصر مهم و اساسی زندگی جمعی انسان است، بلکه سنگ بنای جامعه و شاکله اصلی تشکیل ساختمان اجتماعی است و بدون فرهنگ و رسانه, جامعه لباس وجود بر تن نخواهد کرد.
این فعال رسانه ادامه داد: امروز سواد رسانه فراتر از یک ابزار و وسیله برای انسان است اما به دلیل مسائل مختلف در کشور ما معمولا حواشی برجسته شده و موضوعات از ناحیه پرداختن به چالش, نگریسته نمی شود.
موسوی گفت: در جریان سفر ریاست محترم جمهوری به گیلان و نشست خبری با اصحاب قلم به برخی از رسانه های منتقد دولت مانند رویداد, ۸ دی و … بی مهری شد که با مدیریت فعلی روابط عمومی استانداری گیلان نباید انتظار زیادی هم داشته باشیم؛ جدا از بحث اخیر و عملکرد مرتضی عاطفی در روابط عمومی استانداری گیلان باید به دنبال درمان ریشه ای این ماجرا باشیم چراکه روابط عمومی تنها مدیریت رسانه نیست.
این فعال اجتماعی خاطرنشان کرد: باید به نقطه ای برسیم تا اگر کسی خواست در مقام مدیر روابط عمومی قرار بگیرد حتما دوره های تخصصی لازم را طی کرده باشد چراکه شغل روابط عمومی نیازمند ویژگی و تخصص های خاصی است.
مدیرمسئول خبرگزاری تابناک استان در پایان گفت: علت رفتار نامتعارف برخی از دوستان را سکوت رئیس ستاد دکتر روحانی در گیلان می دانم و من بعد از خانواده “تابناک” در هیچ یک از برنامه های استانداری شرکت نخواهیم کرد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir