دوشنبه 3 تیر 1398

تامین اجتماعی گیلان در بخش بیمه ای روزانه ٧٢ میلیارد ریال تعهدات پرداخت مینماید

پویشگران گیل: مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در آئین تجلیل از کارفرمایان برتر استان به تبیین و تشریح دغدغه ها و ابعاد تعهدات ریالی و گستره خدمات سازمانی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، جمیل حق پرست در این مراسم با بیان اینکه میدانیم در شرایط کنونی کارفرما بودن بسیار سخت و دشوار است اظهار داشت: در هر جایگاهی وظیفه داریم از تلاشگرانی که با سرمایه گذاری و کارآفرینی در گردش چرخهای اقتصادی اثرگذار میباشند حمایت نمائیم و دراین بین کارفرمایی که با دشواریهای مسیر علاوه بر عرصه های تولیدی در انجام وظایف قانونی و صیانت از جامعه کارگری نیز کوشش میکند شایسته تجلیل و پاسداشت است.
ایشان با اشاره به اینکه یکی از شاخصهای اصلی که میتواند وضعیت سازمانهای بیمه ای را نشان دهد نسبت پشتیبانی است اذعان داشت : در سال ٥٧ به ازای هر ٢٠ بیمه شده سازمان تامین اجتماعی تنها یک مستمری بگیر داشت و دوران جوانی خود را سپری مینمود ولی امروز با متوسط کشوری ٥/٠٣ این مولفه موثر کاهشی چشمگیر یافته است و این درحالی است که این نسبت در استان گیلان با ٣/٥ در کمترین میزان خود قرار دارد.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان تعداد مستمری بگیران استان در سال ٨٠ را ٣٢٠٠٠ نفر برشمرده و افزود : چرخه حیات سازمانی از تولد و بلوغ به میانسالی و کهنسالی منتهی میگردد و اگر سالهای پیری یک مجموعه با بیماری نیز همراه شود این مقطه بسیار بحرانی و مشکل طی خواهد شد.
ایشان با تعبیر وضع برخی قوانین و تغییر در آنها علیه تامین اجتماعی بدون نگاه کارشناسی به ایجاد بیماری در سیستم ، اظهار داشت: ثمره این بیماری رشد نامتعارف و غیر طبیعی ٢٦٩ درصدی مستمری بگیران طی ١٧ سال اخیر بوده است بگونه ای که در سال ٨٥ جمعیت این گروه به ٥٢٠٠٠ رسیده و در سال ٩٠ به ٧٦٠٠٠ نفر افزایش یافته است.
حق پرست رسیدن جمعیت مستمری بگیران گیلان در سال ٩٥ به ١٠٩٠٠٠ نفر و در شهریور امسال به ١٢٠٠٠٠ نفر را دلیلی مستند بر رشد غیر عقلایی و ناموزون این بخش عظیم تعهداتی سازمان برشمرده و از آن بمنزله زنگ خطر برای برهم خوردن توازن منابع و مصارف یاد نمود.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب گروههای معافیت دار در یک دهه اخیر اذعان داشت: در سال ٩٠ نسبت جمعیتی این بخش از بیمه شدگان که حق بیمه های کامل به سازمان نمی پردازند ٢٦ درصد مجموع بیمه شدگان اصلی بود و درحال حاضر به ٤٠ درصد افزایش یافته است.
در بخش دیگری ازگزارش ارائه شده ، مبالغ سهم دولت بابت گروههای مذکور تشریح گردید.
جمیل حق پرست با بیان اینکه در سال ٩٦ فقط حدود ٧٠ درصد از مصارف تعهداتی تامین اجتماعی گیلان از محل حق بیمه ها تامین گردید به حجم بالای مطالبات از کارفرمایان اشاره نموده و افزود : در سال ٩١ مبلغ دیون کارفرمایان استان ١٥١٠ میلیارد ریال بود که این رقم در سالجاری به ٥٥٠٠ میلیارد ریال رسیده است و این درحالی است که مجموع تعهدات ریالی ما در گیلان روزانه معادل ٧٢ میلیارد ریال فقط در بخش بیمه ای است.
ایشان این رقم را معادل افتتاح یک پروژه عظیم در هر روز قلمداد نموده و خاطرنشان ساخت این اقدامات در فضایی آرام و بدون روبان و کلنگ زنی و تبلیغات رسانه ای در حال انجام است .
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در بخش پایانی سخنان خود ضمن تشریح برخی مشوقهای کارفرمایی و رسیدگی به اعتراضها در هیات های تشخیص مطالبات، فعالیتهای تعاملاتی و نشستهای منظم و همکاری های خوب تشکلهای کارفرمایی را از مهمترین دستاوردهای سالهای اخیر در این حوزه برشمرد.

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir