پنج شنبه 27 تیر 1398

دریافت 70 مگاوات توان از شبکه برق کشور آذربایجان

پویشگران گیل: «حمزه عیسی زاده» مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای گیلان در خصوص اتصال شبکه برق گیلان به کشور آذربایجان گفت: دریافت حدود 70 مگاوات توان از شبکه برق کشور آذربایجان در ساعات پیک بار جهت تغذیه منطقه آستارا (پست های آستارا، حویق و سیار تالش) امکان پذیر است.
مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای گیلان در توضیح این مطلب گفت: اتصال شبکه برق ایران به شبکه برق کشور آذربایجان به دلیل مشکلات بهره برداری از شبکه و حفظ پایداری باید به صورت شعاعی انجام گیرد.
وی افزود:در هر دو حالت پیک بار همزمان و غیرهمزمان سال 98، خرید برق از کشور آذربایجان در صورت عدم وجود محدودیت های انتقال توان و انرژی می تواند به کمبود تولید شبکه سراسری کمک کند.
عیسی زاده با اشاره به مشکل محدودیت انتقال توان تولیدی نیروگاههای ناحیه گیلان گفت: در صورت حل مشکل انتقال توان تولیدی نیروگاههای ناحیه گیلان، واردات برق از کشور آذربایجان می تواند در زمان های پرباری شبکه (پیک بار) به کمبود تولید شبکه سراسری کمک کند و بهره مندی بهینه از ظرفیت شبکه برق آذربایجان را به منظور تامین توان شبکه برق کشور ایجاد کند.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir