دوشنبه 3 تیر 1398

با کلیات بودجه پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری موافقت شد

پویشگران گیل: هفتاد وهشتمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر رشت، با کلیات بودجه پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری موافقت شد.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به نامگذاری روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی به وضعیت اقتصادی کشور و تحریم ها اشاره نمود و تاکید کرد: حمایت از تولیدات داخلی و کارآفرینی مورد تاکید مقام معظم رهبری از سوی شورای اسلامی شهر پیگیری شده است.
علوی افزود: شهرداری در این زمینه مطالعاتی را آغاز کرده است و امیدواریم خروجی آن یکی از حرکت های اولینها برای رشت باشد.
وی ابراز امیدواری کرد مجموعه شورا و مدیریت شهری بتوانند در حوزه اقتصاد مقاومتی، اتاق ایده را در همین راستا اجرایی نماید تا از طبقه خلاق و فرهیخته و نخبگان جامعه در نوآوری در حوزه مدیریت شهری گسترش دهند.
بهراد ذاکری در نطق پیش از دستور جلسه گفت: متاسفانه با وضعیت بقرنجی در شهرداری روبرو هستیم. در روزهایی که باید درآمد کسب شود تا معوقات پایان سال کارکنان پرداخت گردد، در شهرداری شاهد وضعیت راکدی هستیم که دلیل آن بی تفاوتی مدیران در تحقق بودجه است.
عضو شورا در این زمینه تذکر داد و خطاب به سرپرست شهرداری بیان داشت: تاکنون ۲۰ بار تذکر داده ایم که حقوق گروه موزیک پرداخت شود ولی تاکنون پاسخ نگرفته ایم. از مدیران انتظار حرکت و پویایی داریم.
وی تصریح کرد: بارها اعضای شورا تاکید کرده اند که ابتدا حقوق کارگران خدماتی پرداخت شود ولی گویا قشری که کمترین حقوق را می گیرند، باید آخرین گروه باشند که حقوق می گیرند.
در پایان نطق اعضای شورا لوایح ارسالی بررسی شد و همچنین در حضور سرپرست و مدیر برنامه بودجه شهرداری، کلیات لایحه بودجه شهرداری برای سال ۹۸ به رای گذاشته شد.

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir