جمعه 28 تیر 1398

کاهش 30 درصدی مصرف آب در تولید برنج رشت

پویشگران گیل: مدیر جهاد کشاورزی رشت گفت: با توسعه و شتاب در انجام شخم زمستانهشاهد کاهش 30درصدی هزینه مصرف آب در تولید برنج سفید رشت خواهیم بود.
مسعود اسدی‌پرور گفت: شهرستان رشت بالغ بر 64 هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد و تاکنون شخم زمستانه در 19درصد از این شالیزارها انجام شده است.
وی افزود: این میزان شخم زمستانه نسبت به سال گذشته 5 درصد جلوتر است.
اسدی پرور با بیان اینکه شخم زمستانه موجب مدیریت بهینه مصرف آب در تولید برنج می‌شود، ادامه داد: از کشاورزان این شهرستان تقاضا شده است هر چه زودتر برای انجام شخم زمستانه وارد شالیزارهایشان شوند.
وی تصریح کرد: با توسعه انجام شخم زمستانه شاهد کاهش 30 درصدی هزینه مصرف آب در تولید برنج سفید رشت خواهیم بود.
مدیر جهاد کشاورزی رشت گفت: شخم زمستانه علاوه بر مدیریت مصرف آب ،موجب ارتقای حاصلخیزی خاک و کاهش آفت کرم ساقه خوار برنج در سال آینده می‌شود.

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir