دوشنبه 27 خرداد 1398

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان:
توسعه پایدار یک مفهوم کیفی است؛ نه کمی

پویشگران گیل: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، با تاکید بر اینکه توسعه یک امر صرفا کمی نیست، اضافه کرد: ماهیت کار در سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گونه ای است که نمی توانیم کمیت ها را نادیده بگیریم، اما مبنای تفکر حاکم بر سازمان پوزیتیویسم نبوده و توسعه را یک مفهوم کیفی می دانیم.
کیوان محمدی در چهل وسومین نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان که با موضوع «توسعه اجتماعی پایدار از دیدگاه پارادایم تفسیری» برگزار شد، با اشاره به برگزاری منظم و مستمر سلسله نشست های توسعه طی چهار سال گذشته، اظهار کرد: عمده ترین انتقادی که به برگزاری این نشست ها وارد می شود، بررسی مولفه های توسعه از بعد کمی مانند شاخص آبرسانی، گازرسانی، برق رسانی، جاده سازی و... است.
وی با تاکید بر اینکه توسعه یک امر صرفا کمی نیست، اضافه کرد: ماهیت کار در سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گونه ای است که نمی توانیم کمیت ها را نادیده بگیریم، اما مبنای تفکر حاکم بر سازمان پوزیتیویسم نبوده و توسعه را یک مفهوم کیفی می دانیم.
این مقام مسئول ادامه داد: برای رسیدن به توسعه به ویژه توسعه پایدار که منابع طبیعی و محیط زیست را در کنار خود داشته باشد، باید از توصیف توسعه به معنا و عمق آن برویم.
محمدی با اشاره به جایگاه انسان در توسعه پایدار، خاطرنشان کرد: باید به تبیین دیدگاه های انسان گرایانه و مفهومی توسعه برای جامعه بپردازیم و سپس مولفه های توسعه را تدوین کنیم.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir