چهارشنبه 29 خرداد 1398

در فرایندهای منابع انسانی هیچ پیامی از انتصابات قویتر نیست

پویشگران گیل: کارگاه آموزشی کانونهای ارزیابی با حضور روسای شعب و واحدهای تخصصی تامین اجتماعی گیلان برگزار شد.
دکتر مشایخی مشاور معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی و نماینده موسسه عالی پژوهشها در این طرح بعنوان مدرس این دوره ، با بیان اینکه انتصابها و اقدامات رفاهی در بررسی ها و نظرسنجی های انجام شده از کارمندان بعنوان دو مولفه اثرگذار در ارزیابی پرسنل از مدیران خود میباشند افزود: داده های شخصیتی و رفتاری افراد معرف بسیاری از چیزها هستند که در الگوهای شایستگی باید لحاظ گردد.
ایشان با تجزیه و تحلیل علل نارضایتی های شغلی ، انتصابات غلط را بزرگترین علت رنجیده شدن کارکنان و ایجاد احساس تبعیض برشمرده و اذعان داشت: در فرایندهای سازمانی انتصابات قوی ترین معیار بوده و حتی از آموزش نیز اثرگذارتر عمل مینماید.
دکتر مشایخی با طرح این سوال که شایسته سالاری شعاری قابل احترام یا رویکردی قابل اجراست به تفکیک مرز ندانستن و نتوانستن در عمل پرداخته و اظهار داشت: ما به اهمیت شایسته سالاری و انتصاب خوب واقفیم ولی بیشتر اوقات ابزار لازم را در اختیار نداریم.
مشاور معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی ، کانون ارزیابی و الگوهای شایستگی را ابزاری لازم برای تحقق این اصل قلمداد نموده و افزود: باید تلاش نمائیم تا این مهم در سازمانها نهادینه گردد.
ایشان مصاحبه ساختارمند و تعیین چارچوب ها را عاملی برای اینکه مخاطب مکلف به پاسخگوئی عملکرد خود بوده و بداند حساب و کتابی هست معرفی و خاطر نشان ساخت: دگرگونی ها و تغییرات بزرگ در سازمانها از شعار و سخنرانی سزچشمه نمیگیرد بلکه از انتصابهای مناسب برای شغلهای کلیدی نشأت میگیرد.
این مدرس و فعال علمی عرصه منابع انسانی با بیان اینکه همه افراد شایستگی هایی دارند و همه نقشها نیز نیازمند شایستگی هایی هستند اظهار داشت موفقیت مستلزم آن است که بین شایستگی افراد و نیازمندی نقشها تناسب وجود داشته باشد.
مدیریت فشارهای بیرونی، کمک به ثبات مدیریت و تعدیل انتظارات بعنوان نتایج استقرار کانونهای ارزیابی در این دوره آموزشی معرفی گردیده و مفاهیمی همچون ضرورت یادگیرنده بودن و اعتقاد به بهبود مستمر برای انتخاب افراد اصلح ، در کنار مهارتهای کار تیمی، اشتیاق و علاقه ، تفکر تحلیلی، قدرت حل مسئله ، تصمیم گیری و تاثیرگذاری ، تحول گرایی و خدمت گرایی، تیم سازی و توان توسعه دیگران از مباحث مهم تشریح شده برای تعیین الگوهای شایستگی در این دوره بود.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir