دوشنبه 27 خرداد 1398

هیاتهای تشخیص مطالبات محل قضاوتی بین محاسبات سازمان و ادعای کارفرمایان بوده و از ظرافت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است

پویشگران گیل: کارگاه آموزشی اعضای هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات شعب ٢٨ گانه تامین اجتماعی گیلان با حضور مدیرکل وصول حق بیمه سازمان ، سرپرست دبیرخانه هیاتهای بدوی، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، روسای شعب و نمایندگان مجامع کارفرمایی و تشکلهای کارگری عضو برگزار شد.
جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در ابتدای این کارگاه آموزشی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته وایجاد رضایتمندی مطلوب در جامعه کارفرمایی، از تعامل خوب و برگزاری نشستهای ادواری منظم با این مجامع بعنوان یکی ازاقدامات ارزشمند و استقبال شده درسالهای اخیر درگیلان یاد نموده و اظهار داشت : تنها حدود ٧٠ درصد ازهزینه های تعهداتی در قالب وصول حق بیمه پوشش داده میشود.
ایشان افزود: درحوزه آراء هیاتها درسالهای اخیر بین ٤٢ تا ٤٥ درصد نقض آراء ومحاسبات اولیه داشته ایم که این امر همسو با خط مشی سازمانی درراستای استقرار عدالت و صیانت از حقوق کارفرمایان بوده است.
حق پرست دربخش دیگری ازسخنان خود با بیان اینکه مطالبات سازمان از کارفرمایان گیلانی از ٣٢٩ میلیارد تومان درسال ٩٥ با ٣١ درصد رشد به ٤٣٠ میلیارد تومان درسال ٩٦ رسیده اظهار داشت: در حال حاضر دیون کارفرمایان گیلانی به حدود ٥٥٠ میلیارد تومان رسیده است.
ایشان با اشاره به کنترل و رصد دائمی اعتراضهای صورت گرفته به پرونده های مطالباتی، اذعان نمود: کمترین انباشت را دراین حوزه داریم.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، هیاتهای تشخیص مطالبات را محل قضاوتی بین محاسبات سازمان وکارفرمایان برشمرد که از ظرافت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.
جمیل حق پرست با بیان حساسیتهای شغل قضاوت افزود: در هیاتها ناخواسته مجبور به فضاوت بر اساس اطلاعات و مستندات پرونده ودفاعیات کارفرمایان هستیم که هرگونه اشتباه درآن میتواند به منزله یک وصول ناحق یا ایجاد و برهم خوردن سابقه ای به ناحق باشد.
ایشان هر دو سوی این قضاوت را حق الناس معرفی و اظهار داشت: باید تلاش شود تا در هیاتها، با رای صحیح و شفاف و بدون تفسیر فردی با دقت ومستدل اقدام شود.
مدیرکل استان اهمیت نظم ، چیدمان وفضای فیزیکی مناسب، گوش دادن به سخنان کارفرمایان، حضور بموقع ورفع نواقص پرونده و ابهامات را ازضروریات انجام یک کارکارشناسی درست درهیاتها دانسته و افزود: نباید اخذ حق بیمه ملاک عمل باشد چرا که معتقدیم پول وارد شده به سازمان باید با برکت همراه باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir