دوشنبه 27 خرداد 1398

ضرورت توسعه دیپلماسی مهارتی و فناوری ایران در پهنه استراتژیک جاده ابریشم

پویشگران گیل:  دکتر مسعود نصرتی رئیس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم گفت: فناوری جاده ابریشم جدید یک ظرفیت عظیم است که بیش از ۶۰ کشور جهان را در بر دارد و یکی از رویکردهای ثروت آفرینی و بهره از ظرفیتهای کارآفرینی آکادمیک استفاده از دیپلماسی مهارتی و  فناوری در این پهنه راهبردی است و دانشمندان و متخصصان ایرانی می توانند با بهره از ظرفیتهای عظیم دانشگاهی کشور و زیرساختهای فراوان مراکز علمی و فناوری که در سراسر ایران پراکنده سهم چشمگیری از این ظرفیت را به ایران اختصاص دهند و کارآفرینی دانشگاهی و فناورانه را برای متخصصان ایرانی رقم زنند.
دکتر مسعود نصرتی رئیس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم گفت: فناوری جاده ابریشم جدید یک ظرفیت عظیم است که بیش از ۶۰ کشور جهان را در بر دارد و یکی از رویکردهای ثروت آفرینی و بهره از ظرفیتهای کارآفرینی آکادمیک استفاده از دیپلماسی مهارتی و  فناوری در این پهنه راهبردی است و دانشمندان و متخصصان ایرانی می توانند با بهره از ظرفیتهای عظیم دانشگاهی کشور و زیرساختهای فراوان مراکز علمی و فناوری که در سراسر ایران پراکنده سهم چشمگیری از این ظرفیت را به ایران اختصاص دهند و کارآفرینی دانشگاهی و فناورانه را برای متخصصان ایرانی رقم زنند.
نصرتی در ادامه افزود: کشورهای در حال توسعه زیادی در جاده ابریشم قرار دارند و ما در سالهای اخیر یک خیزش عظیم تربیت متخصصان دانشگاهی در همه حوزه های علمی داشتیم که می تواند بخشی از ظرفیتهای این حوزه برای بهبود زیرساختهای علمی و فناوری و تربیت نیروهای ماهر برای این کشورها و توسعه دیپلماسی مهارتی ایران در این منطقه استراتژیک جهان به کار رود و به اشتغال و کارآفرینی بزرگی در حوزه علم و فناوری دست پیدا کنیم و  امیدوارم بتوانیم ایران را به قطب دیپلماسی مهارتی و فناوری تبدیل کنیم.
گفتنی است جاده ابریشم یا راه ابریشم شبکه راه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای با هدف بازرگانی در آسیا است که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می‌دهد؛ مسیری که تا سده پانزدهم میلادی به‌مدت ۱۷۰۰ سال، بزرگ‌ترین شبکه بازرگانی دنیا بوده است و همچنان به عنوان ژئوپلتیک اقتصادی-سیاسی در جهان مطرح است.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir