چهارشنبه 29 خرداد 1398

وجود بیش از٦٨٠٠٠ واحد صنفی و تولیدی دارای کد کارگاهی در تامین اجتماعی گیلان

پویشگران گیل: ٣٥ درصد واحدهای صنفی تولیدی دارای کد کارگاههای فعال و پرونده مطالباتی نزد تامین اجتماعی استان در شهرستان رشت مستقر میباشند.
وجود بیش از68000 واحد صنفی و تولیدی دارای کد کارگاهی در تامین اجتماعی گیلان
جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اعلام این خبراظهار داشت: تا پایان شهریورماه سالجاری تعداد ٦٨٣٧٤ کارگاه دارای کد و پرونده مطالباتی در شعب ٢٨گانه استان وجود داشته است که از این بین ٢٨٥٠٢ مورد مربوط به شهرستان رشت میباشد.
ایشان افزود: تامین اجتماعی گیلان در سطح شهرستان رشت دارای 7 شعبه (سه گانه رشت، شهرصنعتی، خمام، کوچصفهان و سنگر) میباشد که ٣٥ درصد کارگاههای فعال (دارای کارگر یا بدهی و پرونده مطالباتی) و ٥٠ درصد کارگاههای نیمه فعال ( درحال حاضر فاقدکارگرولی دارای پرونده مطالباتی) و درمجموع ٤٢ درصد کارگاههای استان را در بر میگیرد.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان خاطرنشان ساخت: درحال حاضر تعداد ١٣١٢١ کارگاه دارای کارگردرسطح شهرستان رشت وجود دارد که ٣٥ درصد مجموع واحدهای صنفی، خدماتی و تولیدی صنعتی استان را شامل میگردد.
شایان ذکر است تعداد ١١١١٢ کارگاه درمحدوده عمل شعبه یک رشت ، ٩١٠٥ کارگاه در حوزه شعبه دو رشت، ٤٠٠٩ واحد صنفی تولیدی در محدوده عملکرد شعبه 3 رشت، ١٠٣٢ کارگاه در کوچصفهان، ٩٢٩ کارگاه درسنگر ، ١٧٠٠ کارگاه در خمام و ٦١٥ کارگاه در شهر صنعتی رشت در تامین اجتماعی دارای کد و پرونده میباشند. 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir