دوشنبه 24 مرداد 1401

پویشگران گیل: تعداد بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان در پایان خرداد ماه از106هزارو550 نفر گذشته و مجموع مستمری بگیران در گروههای سه گانه به 170 هزار نفر نزدیک گردید.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان، براساس آخرین آمار منتشره از سوی واحد آمار و اطلاعات این مجموعه ، تعداد بازنشستگان تحت پوشش در پایان خرداد ماه، بیانگر ملحق شدن بیش از 600 نفر در هر ماه میباشد.
همچنین تنها در خرداد ماه امسال تعداد مستمری بگیران ازکارافتاده 26 نفر افزایش یافته و با چهاردهم درصد رشد نسبت به ماه قبل به 7064 نفر رسیده است .
مجموع تعداد پرونده های فوتی بیمه شدگان نیز با حدود 250 مورد افزایش، تا پایان خردادماه 40هزارو720 فقره بوده که افزون بر56 هزار نفر بازمانده در این تعهد در حال دریافت مستمری بازماندگان هستند.
شایان ذکر است قریب به 170 هزار نفر مستمری بگیر بازنشسته، بازمانده و ازکارافتاده به اتفاق حدود 173 هزار نفر افراد تبعی آنها تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان قرار داشته و ماهانه هزارمیلیارد تومان انواع مستمری در قالب تعهدات بلندمدت به آنان پرداخت میگردد.
شایان ذکر است تعداد مستمری بگیران تحت پوشش در استان طی دو دهه اخیر بیش از 5 برابر شده و 430 درصد رشد داشته است.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir