دوشنبه 24 مرداد 1401

پویشگران گیل:بر اساس ماده 102 قانون تامین اجتماعی ، جلوگیری از اقدامات بازرسین این سازمان و یا عدم همکاری با آنها مشمول جزای نقدی خواهد بود .
روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان در ادامه سلسله مباحث آشنایی با قوانین این سازمان که با هدف رعایت حقوق شهروندی و آگاهی بخشی بیشتر به جامعه هدف در این زمینه انجام می پذیرد مفاد ماده 102 این قانون را منتشر نمود.
بر این اساس در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان تامین اجتماعی جلوگیری نموده و یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوطه و تسلیم رونوشت یا عکس آنها خودداری کند به جزای نقدی با رعایت مفاد ماده 28 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
مطابق این ماده قانونی گزارش بازرس سازمان تامین اجتماعی در این خصوص در حکم گزارش ضابط دادگستری است .
خاطر نشان میسازد به استناد ماده 103 قانون تامین اجتماعی، ((کارفرمایانی که عمداً وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون را به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور ، به حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.))

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir