سه شنبه 1 تیر 1400

پویشگران گیل: با هدف آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به جامعه کارفرمایی و درراستای تحقق حقوق شهروندی ، بر ضرورت اجرای ماده 90 قانون تامین اجتماعی تاکید گردید.
بر اساس ماده 90 قانون تامین اجتماعی ، افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع شده را داشته باشند و از آنجا که عدم تناسب نوع کار با وضعیت و توانایی های شاغل ممکن است منجر به جوادث ناشی از کار یا تشدید بیماری گردد لذا انجام معاینات پزشکی از طریق مراکز مجاز قبل از بکارگیری از الزامات پیش بینی شده در قانون می باشد.
از این رو کارفرمایان مکلفند نسبت به این مهم قبل از استخدام نیرو اقدام نموده و در صورتی که پس از جذب مشمولین مشخص گردد که نامبردگان درحین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل نموده است و نتیجه آن ایجاد حادثه یا شدت یافتن بیماری بوده ، این سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوطه را طبق ماده 50 از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود .

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir