سه شنبه 1 تیر 1400

 به گزارش پویشگران گیل  به قلم "معصومه نیک کار"  : عصر امروز به دلیل ماهیت اطلاعاتی و خبررسانی آن به عصر اطلاعات موسوم است. این تعبیر نشان دهنده عظمت و حجم گسترده ای از تبادل اطلاعاتی است که در سطح جهان صورت می گیرد لذا کشورهایی که از توانایی و اقتدار بیشتری در تبادل اطلاعات و میزان اطلاع رسانی برخوردار هستند، از ظرفیت و توانایی ‏های بیشتری برای کسب هدف و تامین منافع ملی نیز برخوردار می باشند.

انتخابات یکی از ارکان مهم و پايدار در شکل گيری ساختار های سياسی جوامع مختلف است. در واقع انتخابات ملهم از نظام های دموکراتیک است و دموکراسی بدون انتخابات خالی از محتوا است.اصولا می توان مدعی شد که دموکراسی بدون انتخابات حتی در شکل و صورت نیز نمی تواند پدید آید.
مکانیزم مشارکت مردم برای تعیین سرنوشت خویش و حضور آنان در پای صندوق های رای امری حیاتی و حتمی در یک نظام دموکراتیک است، زیرا مشارکت و رقابت از مهم ترین مولفه های دموکراسی است و چیزی است که در تمامی کشورهای دموکراتیک پذیرفته شده است. اکنون دغدغه اصلی این است که چگونه می توان، این مشارکت را تامین و همگانی کرد؟، زیرا به هر میزان تعداد مشارکت کنندگان در یک انتخابات بیشتر و فزون تر باشد، از مقبولیت و مطلوبیت خاصی برخوردار است.
در نظام جمهوری اسلامی ايران نيز که مبتنی بر نظريه مردم سالاری دينی است، راه های حضور اثرگذار مردم در تشکيل تمامی نهادهای قدرت به صورت مستقيم و غير مستقيم پيش بينی شده است لذا توجه به جايگاه رسانه ها در تحقق مشارکت سياسی به صورت عام و کارکرد رسانه در نظام جمهوری اسلامی به صورت خاص، اهميت مضاعف و تعيين کننده رسانه ها در انتخابات مختلف را آشکار می سازد.
رسانه ها نقش تعیین کننده ای در مشارکت همگانی و جهت دهی افکار عمومی به سمت صندوق های انتخاباتی دارد. اگرچه در جهان امروز و حتی در سنتی ترين كشورهای جهان، «رسانه» سايه سنگين خود را بر نظام اجتماعی و مناسبات انسانی انداخته و قدرت و نفوذ آن نه ‌تنها در عرصه عمومی و مديريت كلان كه در خصوصی ترين ساحت زيست فردی تعميم يافته است، اما شايد در هيچ زمان و شرايطی، مثل زمان انتخابات نقش رسانه ‌ها برجسته و با اهميت نشود، به طوری كه بخش عمده‌ای از فرآيند انتخابات چه به لحاظ سخت‌افزاری و بهره‌گيری از كاركرد و برد تبليغاتی آن و چه از منظر نرم‌افزاری برای نهادينه كردن رفتار انتخاباتی و رهبری افكار عمومی بر دوش رسانه‌هاست.
ابزار قدرتمند رسانه تا جایی موثر است كه هر كانديدایی كه از امكانات و مانور رسانه‌ای بيشتری برخوردار باشد، از شانس بيشتری برای پيروزی در انتخابات نسبت به رقبايش برخوردار خواهد بود لذا توسعه و رشد ارتباطات و بسط رسانه‌های گوناگون در جامعه می تواند ساختار سياسی جامعه را تحت تاثير خود قرار دهد و آن را دچار قبض ‌‌و بسط كند.
فرصت رسانه علاوه بر اينكه می ‌تواند ميزان مشاركت شهروندان را در انتخابات بيشتر كند، به برگزاری انتخاباتی دموكراتيک، عادلانه و آگاهانه نيز كمک می ‌كند. در واقع رسانه نه فقط در فرم و اجرای باشكوه‌تر انتخابات موثر است، بلكه بستری را برای انتخابی آگاهانه و از روی شناخت برای مردم فراهم می‌كند و محتوای آن را نيز تحت‌ تاثير خود قرار می دهد لذا رسانه ها بايد آموزه های دينی و قوانين الهی را در طول فرايند انتخابات تبليغ نمايند.
رسانه ها می توانند به مردم کمک کنند تا شناخت جامع و دقيقی از نامزدهای مورد نظر با معرفی کامل و جامع پيدا کنند و بر اساس اين شناخت مطمئن و آگاهانه، تصميم نهایی را اتخاذ نمايند. در واقع رسانه ها با تبليغ نامزدها و گروه های سياسی می توانند باعث آشنایی مردم از ديدگاه سياسی و اجتماعی و حتی ايدئولوژی نامزدها گردند و اين آگاهی منجر به انتخاب فرد اصلح و شايسته برای جامعه می شود.
می توان گفت که رسانه‌ ها در پوشش خبری، افزايش مشاركت مردمی، پويش سياسی و نظارت بر سلامت انتخابات حضوری موثر دارند.
مشارکت عمومی مردم سبب تثبیت نظام سیاسی موجود در کشور می شود لذا به هر میزان این مشارکت پرشورتر و فزون تر باشد، میزان مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی نیز بیشتر می شود. از همین رهگذر رسانه ها نقش بزرگی در حمایت مردم از نظام موجود و در نهایت تثبیت نظام و ارزش های دموکراتیک دارند.

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir