سه شنبه 1 تیر 1400

پویشگران گیل:مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت:با افزایش تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزان اقدامی موثر برای کاهش هزینه تولید برنج استان برداشته شد.
مجتبی شاه نظری با بیان اینکه پروژه تجهیز نوسازی اراضی شالیزاری را در سال ۷۴ آغاز کردیم،گفت:از ۲۳۸هزار هکتار کل اراضی سطح استان گیلان بالغ بر ۸۷هزار هکتار تاکنون به اتمام رسیده است.
وی افزود:در سال جاری با تامین اعتباری بالغ بر ۲۰میلیارد تومان سطحی معادل ۹۰۰هکتار را که از سال قبل آغاز کرده ایم توانستیم در بسیاری از مناطق به اتمام رسانده و مابقی را نیز ادامه دهیم.
وی تصریح کرد:تاکنون آخرین نقاط انجام شده نیز تحویل کشاورزان شده است تا عملیات نشا را در این اراضی آغاز کنند.
شاه نظری در ادامه عمده مزایای طرح تجهیز نوسازی را در اولین گام، تسریع اراضی عنوان کرد و گفت:از دیگرمزایای این طرح ایجاد قطعه بندی، ایجاد جاده های بین مزارع، ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی مزارع و... است که تماما در راستای مدیریت بهینه مصرف آب در مزارع و کاهش هزینه های تولید برنج برنامه ریزی شده است.
وی تصریح کرد:با افزایش تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزان اقدامی موثر برای کاهش هزینه تولید برنج استان برداشته شده و این منافع امسال این طرح متوجه کشاورزان خواهد شد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir