جمعه 17 اردیبهشت 1400

پویشگران گیل: نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی شاغل در شرکتهای کسب و کار فضای مجازی(استارت آپ ها)در بخشنامه تنقیحی سازمان تامین اجتماعی تعیین و ابلاغ گردید .
در اجرای مواد(2)و(3)قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن سال90 مجلس شورای اسلامی و تدابیر راهبردی و کلان سازمان تامین اجتماعی درخصوص تنقیح بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره، به منظور حمایت از شرکتهای کسب و کار فضای مجازی(استارت آپ ها)شفاف سازی مقررات، ایجاد وحدت رویه و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال پشتیبانی از تولید، بخشنامه ای صادر شده است که جزئیات آن به شرح زیر میباشد:
نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی شاغل در شرکتهای کسب و کار فضای مجازی(استارت آپ ها)
شرکتها و موسسات کسب و کار فضای مجازی(استارت آپ ها) با ارائه مدارک کامل شناخت کارفرمائی و اخذ کد کارگاهی متناسب با فعالیت شرکت، می توانند در اجرای مواد(36) و(39) قانون تامین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی شاغل خود برابر مقررات مربوطه اقدام کنند.
درخصوص شرکت های فعال در مراکز رشد،فضاهای کار اشتراکی و شتاب دهنده ها که فهرست اسامی آنان از طریق مراجع ذیربط اعلام و به تأیید کار گروه موضوع تبصره ماده(10)مصوبه مورخ 1‏‏/3‏‏/1398 هیأت محترم وزیران می رسد، پس از دریافت مدارک کامل شناخت کارفرمایی از جمله پروانه بهره‌برداری فناوری اطلاعات، آدرس دقیق محل کارگاه و تعیین حدود و ثغور مربوط به هر یک از اشخاص حقوقی مزبور، تخصیص کد کارگاهی متناسب بر اساس فهرست اعلامی بلامانع خواهد بود.بدیهی است صدور هرگونه مفاصاحساب کارگاه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه امکانپذیر خواهد بود.
انجام بازرسی کارگاهی وهمچنین بازرسی از دفاتر قانونی این گونه شرکت ها برابرماده(47)قانون تامین اجتماعی صورت می گیرد و صدور هرگونه مفاصاحساب بابت کد کارگاهی تخصیص داده شده و قراردادهای منعقده با رعایت مواد(37)و(38)قانون تامین اجتماعی امکانپذیر خواهد بود.
بازرسان سازمان تامین اجتماعی مکلفند در هنگام انجام بازرسی کارگاهی از شرکت ها و موسسات کسب و کار فضای مجازی(استارت آپ ها)، ضمن کنترل تمامی کارکنان شاغل حاضر در کارگاه در صورت اعلام و تایید مراتب دورکاری تمام و یا برخی از افراد شاغل از سوی کارفرما یا نماینده قانونی وی، در صورتی که اسامی آنان در لیست ارسالی کارفرما و یا در آخرین گزارش بازرسی کارگاهی درج شده باشد، با لحاظ ماهیت شغل افراد موصوف و با انجام بررسی های لازم نسبت به تائید اشتغال آنها اقدام و توضیحات لازم را در ذیل گزارش بازرسی به طور مشروح و کامل با ذکر اسامی افراد دور کار درج کنند.
بیمه شاغلین فاقد رابطه مزد و حقوق بگیری شرکت های کسب و کار فضای مجازی (استارت آپ ها)
در اجرای مصوبه 27‏‏‏‏‏‏‏‏‏/4‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 موضوع بند(7)یک هزاروهشتصدوشانزدهمین جلسه مورخ 23‏‏‏‏‏‏‏‏/4‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، شاغلین شرکت های کسب و کار در فضای مجازی فاقد پوشش بیمه ای، مقررات حمایتی خاص و رابطه مزدبگیری از تاریخ 01‏‏‏/07‏‏‏/1397 به صورت توافقی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند که در این خصوص ابتدا بخشنامه شماره 683 امور بیمه شدگان و سپس بخشنامه تلخیص شماره 21 امور بیمه شدگان صادر شده است. بر این اساس ضروری است واحدهای اجرایی در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور ضمن رعایت مفاد بخشنامه اخیرالذکر، همکاری های لازم را با متقاضیان و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به عنوان مرجع معرفی کننده معمول کنند.
با توجه به اینکه شناسائی این افراد و تشخیص اشتغال بر عهده اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی بوده و اتحادیه مذکور در استانها فاقد نمایندگی است، لذا اعلام عضویت، صدور معرفی نامه، خروج از عضویت و ... از طریق سامانه ثبت درخواست و صدور معرفی نامه به صورت متمرکز و غیرحضوری از سوی اتحادیه جهت بهره مندی متقاضی یا اقدامات واحدهای اجرایی انجام می شود.
بیمه شدگان توافقی شاغل در کسب و کار در فضای مجازی می توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه تا حداکثر دستمزد مصوب مطابق جدول تعیین دستمزد موضوع دستور اداری مورخ 20‏/12‏/1399 و تغییرات بعدی آن انتخاب کنند.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir