جمعه 17 اردیبهشت 1400

پویشگران گیل: در اولین ماه اجرای همزمان افزایش سنواتی و اعمال مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گیلان ، میزان مستمری پرداختی 200 میلیارد تومان نسبت به متوسط سال گذشته افزایش داشت.
علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با اعلام این خبر افزود:در فروردین ماه سال 1399 حدود 133500 نفر مستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی استان بود که این تعداد در پایان سال به 141000 نفر افزایش یافت.
وی با بیان اینکه در سال گذشته میانگین پرداخت تعهدات بلندمدت در قالب انواع مستمری بازنشستگی، بازماندگان و ازکارافتادگان با لحاظ عیدی و پرداختی یک میلیون و دویست هزار تومانی علی الحساب متناسب سازی مرحله دوم در آخرین روزهای اسفندماه حدود 370 میلیارد تومان در هر ماه بود اظهار داشت: این رقم در ماههای ابتدایی سال بدلیل تفاوت 7000 نفری جمعیت مستمری بگیران کمتر و در ماههای پایانی با افزایش این گروه بالاتر بوده است و لیکن نکته حائز اهمیت رشد 50 درصدی پرداخت مستمری فروردین ماه امسال با اعمال همزمان افزایش سنواتی و مرحله دوم متناسب سازی نسبت به متوسط سال قبل میباشد بگونه ای که این رقم با حدود 200 میلیارد تومان افزایش به عدد 556 میلیارد تومان رسیده است.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه احکام جدید مستمری بگیران صادر شده است افزود : در این احکام پس از اعمال افزایش سنواتی و ترمیم متناسب سازی برای غیرحداقل بگیران ، میزان رشد مستمری ها برای مخاطبین کمتر از 50 درصد رشد نسبت به اسفند 1399 نمی‌باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir