جمعه 17 اردیبهشت 1400

پویشگران گیل:  تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش در تامین اجتماعی منجیل در سال گذشته از 8293 نفر به 8887 نفر افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان در سال گذشته تعداد مستمری بگیران تحت پوشش در شعبه منجیل با 5 درصد رشد از 3302 نفر به 3469 نفر افزایش یافت.
همچنین تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش در این شهر و مناطق حوزه عملکردی از 8293 نفر به 8887 نفر افزایش یافت که بیانگر رشد 7/1 درصدی میباشد.
تامین اجتماعی منجیل در سال 1399 بابت ارائه تعهدات بلندمدت شامل انواع مستمری ها بیش از 130 میلیارد تومان پرداخت نموده است.
بیمه شدگان اجباری با 5560 نفر و بیمه شدگان مشاغل آزاد با 1370 نفر و کارگران ساختمانی با 790 نفر بزرگترین گروههای بیمه ای تامین اجتماعی منجیل را تشکیل میدهند.
در سال گذشته بطور متوسط ماهانه 70 نفر از مقرری بیمه بیکاری در این شعبه برخوردار گردیده اند.
خاطر نشان میسازد در حال حاضر حدود 27500 نفر از جمعیت شهر منجیل و بخشهای اطراف تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویشگران گیل می باشد
2016 © PoyeshGaranGil.ir